Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu dysponuje majątkiem w skład, którego wchodzą:
- nieruchomość położona w Opolu przy ulicy Kośnego 70,  własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Opolu;
- sprzęt komputerowy i inne sprzęty niezbędne w pracy sądu;
- 2 samochody osobowe.
 

informację wytworzył: Beata Gronowska, Beata Wójcik-Pawelec
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 12.02.2004 r.
Wersja XML