Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego

W dniu 31 maja 2019 r. weszły w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934) oraz art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.), wprowadzające informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego.

Przepisy te przede wszystkim umożliwiają komunikację elektroniczną z sądami administracyjnymi (skrytki WSA w Opolu na ePUAP: /WSAOPOLE/skrytka, /WSAOPOLE/SkrytkaESP), a także uzyskanie dostępu do akt sądowych online.


PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego.pdf

Komunikat Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wejściem w życie przepisów o informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego


PDFustawa z dnia 12.04.2019 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.pdf
PDFustawa z dnia 10.01.2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.pdf

Dostęp do akt sądowych online:

http://portal.nsa.gov.pl/sessions/signin

Udział w rozprawie zdalnej - instrukcja:

DOCUdział w rozprawie zdalnej - instrukcja.doc
 

Wersja XML