Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu.

PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego - rok 2005.pdf
PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego - rok 2006.pdf
PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego - rok 2007.pdf
PDFProtokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - rok 2007.pdf
PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego - rok 2009.pdf
PDFProtokół kontroli problemowej archiwum zakładowego - rok 2010.pdf
PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego - rok 2012.pdf
PDFProtokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - rok 2012.pdf
PDFProtokół kotroli archiwum zakładowego - rok 2015.pdf
PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego - rok 2018.pdf
PDFWystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - rok 2021.pdf
PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego - rok 2021.pdf
 

Wersja XML