Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu


Organami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137) oraz w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177).

Wiceprezes wojewódzkiego sądu administracyjnego zastępuje prezesa sądu, a także wykonuje czynności powierzone mu przez prezesa sądu.

 

Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest sędzia WSA Elżbieta Kmiecik.

Wiceprezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest sędzia NSA Gerard Czech.

 

Zgromadzenie Ogólne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu składa się z sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego jest prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który zwołuje zgromadzenie ogólne co najmniej raz w roku.

Zgromadzenie Ogólne:

 

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu:

 

Skład Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

 

Przewodniczący Kolegium:

Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik

Członkowie:

Sędzia NSA Gerard Czech

Sędzia WSA Marzena Łozowska

Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski

Wersja XML